Καλλιέργεια

Βιολογική καλλιέργεια

Οι χαρουπιές καλλιεργούνται με μεθόδους βιολογικής γεωργίας από πιστοποιημένους βιολογικούς καλλιεργητές. Η καλλιέργεια των χαρουπόδεντρων στηρίζεται στην αξιοποίηση της γνώσης των αγροτών της περιοχής και της τεχνογνωσίας έμπειρων γεωπόνων.

Τα πρώτα δέντρα εμβολιάστηκαν και παρήγαγαν παραγωγικά και ανθοφόρα άνθη. Μετατρέψαμε τα ανθοφόρα σε παραγωγικά δέντρα (1:10) με επικονίαση που έγινε από μέλισσες. Δημιουργήσαμε δηλαδή από την αρχή φυτώριο με τη βοήθεια της ίδιας της φύσης.